Tecken för man och kvinno på våg

Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom IT-sektorn

Den senaste rapporten inom detta uppdrag är en analys av varför kvinnor är underrepresenterade inom IT-sektorn och hur det kan förändras. Fokus ligger på hur kvinnors matchning till IT-relaterade yrken kan förbättras. Betydligt färre kvinnor än män arbetar i IT-relaterade yrken och det är vanligare att kvinnor med en högre IT-utbildning arbetar med sådant som … Läs mer

Efterfrågan på IT-kompetenser

I denna rapport sammanfattas resultat från en enkät med fokus på kompetensbehovet inom IT-sektorn. Enkäten skickades ut av branschorganisationen IT&Telekomföretagen i början av 2020 och besvarades av 212 arbetsgivare i huvudsak verksamma inom IT-sektorn. Analysen syftar till att lyfta fram resultat som är av relevans för arbetet inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. I rapporten lyfter vi … Läs mer

Flödesanalys av examinerade

I denna rapport presenteras en mindre flödesstudie över personer som examinerats från fem olika datarelaterade utbildningar och deras övergång till arbetsmarknaden. Rapporten ska ses som ett exempel på hur statistiska underlag kan bidra till att belysa utbud och efterfrågan på digital spetskompetens i Sverige. Sammanfattning av resultat Rapporten visar att män är överrepresenterade bland de … Läs mer

Matchning av digital spetskompetens

I denna rapport studerar vi vilken statistik om digitala specialister som är möjlig att ta fram med hjälp av de regionala matchningsindikatorerna (RMI). RMI är en databas som förvaltas av Tillväxtverket, men där SCB ansvarar för själva dataförsörjningen. Vi beskriver statistik för individer med utbildningsbakgrund med koppling till IT, samt personer som är yrkesverksamma inom … Läs mer