Efterfrågan på IT-kompetenser

I denna rapport sammanfattas resultat från en enkät med fokus på kompetensbehovet inom IT-sektorn. Enkäten skickades ut av branschorganisationen IT&Telekomföretagen i början av 2020 och besvarades av 212 arbetsgivare i huvudsak verksamma inom IT-sektorn. Analysen syftar till att lyfta fram resultat som är av relevans för arbetet inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. I rapporten lyfter vi … Läs mer

Swedsoft rapport 2020

Swedsofts inspel

Swedsoft har släppt en rapport om vad som behöver göras för att Sverige ska tillhöra den internationella toppen inom digital spetskompetens. Rapporten är deras inspel till detta regeringsuppdrag. Rapportens författare ansvarar själva för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.