jordglob och dator

Med framtiden i sikte

Vilka insatser görs i Indien, Kina och USA för att främja digital spetskompetens? Det kan du läsa om i en ny rapport. Rapporten har tagits fram av Ramboll på uppdrag av projektgruppen. Några slutsatser från kartläggningen: Länderna har liknande målsättningar inom kompetensförsörjning av digital spetskompetens. De tre länderna strävar efter att bli, eller förbli, ledande … Läs mer