Genomlysning av definitionen

Denna rapport diskuterar begreppet digital spetskompetens. Rapporten har titeln ”Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan”, med undertiteln ”Genomlysning, definition, prognosverktyg och rekommendationer för framtida utveckling”. Den har författats av forskarna Jan Gulliksen, Åsa Cajander, Mattias Wiggberg samt Arnold Pears. Uppdraget som forskarna gavs bestod i tre delar: Del 1: Definiera begreppet digital spetskompetens.Del 2: En … Läs mer