Tecken för man och kvinno på våg

Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom IT-sektorn

Den senaste rapporten inom detta uppdrag är en analys av varför kvinnor är underrepresenterade inom IT-sektorn och hur det kan förändras. Fokus ligger på hur kvinnors matchning till IT-relaterade yrken kan förbättras.

Betydligt färre kvinnor än män arbetar i IT-relaterade yrken och det är vanligare att kvinnor med en högre IT-utbildning arbetar med sådant som inte är relaterat till deras utbildning än att män gör det. Kvinnors matchning är lägre än mäns inom IT. Analysen visar att omatchade kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i samma yrken, om än med delvis olika fördelning mellan yrkena.

Rapporten baseras på analyser av statistik, en kunskapsöversikt över forskning, rapporter och annat skriftligt material från myndigheter och intresseorganisationer, intervjuer med experter inom området samt intervjuer med kvinnor med en högre utbildning inom IT, som av olika anledningar har lämnat, eller aldrig börjat arbeta i ett IT-relaterat yrke.

Rapporten har tagits fram av Policy in Practice på uppdrag av oss.

Läs rapporten som tillgänglighetsanpassad e-bok.

Dokument

Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom IT-sektorn
Senast uppdaterad: 2021-10-08