Hur främjas digital spetskompetens i Sverige?

En kartläggning av främjandet av digital spetskompetens i utlandet har gjorts i rapporten En blick mot horisonten som vi presenterade på webbinariet 22 oktober. Nu kan vi även presentera en kartläggning av främjandet av digital spetskompetens på nationell nivå i Sverige.

Rapporten innehåller en diskussion om hur olika aktörer definierar och beskriver digital spetskompetens. Kartläggningen innefattar även identifiering av statistik- och prognosverksamhet. Vi lyfter även fram befintliga insatser samt utbildningsmöjligheter som främjar utbudet av digital spetskompetens. Dessutom kan du läsa vilka rekommendationer kring främjande av digital spetskompetens som andra aktörer presenterat.

Tanken med denna kartläggning är att säkerställa att aktiviteterna inom ramen för regeringsuppdraget Digital spetskompetens skapar största möjliga nytta. För att uppnå detta behöver uppdraget förhålla sig till redan existerande aktiviteter och insatser på området. Ett ytterligare syfte med kartläggningen är att identifiera samverkansmöjligheter för uppdraget. I det fortsatta arbetet inom ramen för regeringsuppdraget kommer analysen ligga till grund för fortsatt samverkan och dialog, samt fortsatt arbete med att ta fram statistik och prognoser.

Även om denna rapport i stor utsträckning syftar till att fungera som ett material som används internt inom ramen för regeringsuppdragets arbete har rapporten utformats så att även externa intressenter ska kunna ta del av resultaten. Rapporten fungerar dels som ett slags uppslagsverk, men syftar även till att beskriva konkreta slutsatser och rekommendationer kring uppdragets fortsatta arbete.

Dokument

Förutsättningar för främjande av digital spetskompetens - Samverkan, statistik och utbildningsmöjligheter
Senast uppdaterad: 2021-10-04