Prpgrammerare läser en rapport

Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens – slutrapport

Nu är detta uppdrags slutrapport här. Rapportens förslag syftar till att genom en kombination av satsningar förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Förslagen omfattar satsningar på utbildnings- och forskningsmiljöer, strukturer för förbättrad samverkan mellan berörda aktörer samt utveckling av statistik- och prognosprodukter som belyser efterfrågan och tillgång på digital spetskompetens utifrån olika prognoshorisonter.

Ur rapportens sammanfattning kan vi läsa att bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för innovation och tillväxt i Sverige. Samtidigt finns många utmaningar för att tillgodose detta kompetensbehov. Berörda aktörer behöver ta ett gemensamt ansvar för att identifiera och genomdriva lösningar för att verka för en bättre kompetensförsörjning av digital spetskompetens. Dessutom behövs en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i näringsliv och offentlig sektor, i syfte att förbättra förutsättningarna för utbildningsanordnare att möta upp med relevant utbildningsutbud som tillgodoser både kort- och långsiktiga behov. Det är vidare viktigt att synliggöra karriärs- och utvecklingsmöjligheter för digitala specialister samt öka kunskapen och möjligheterna att hantera orsaker till matchningsproblem inom it-sektorn.

Rapporten har utarbetats av projektledarna Jonas Öhlin, UKÄ och Josef Lannemyr, Tillväxtverket.

Dokument

Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens
Senast uppdaterad: 2022-10-31