jordklotet

En blick mot horisonten

Denna rapport presenterar en kartläggning om internationella insatser för att främja digital spetskompetens. Kartläggningens syfte är att analysera hur andra länder arbetar med att främja digital spetskompetens och om det finns något som Sverige kan lära av deras erfarenheter. Rapporten är framtagen av Ramböll på uppdrag av oss.

I rapporten kan du ta del av ett urval av insatser för att främja digital spetskompetens i fyra länder: Singapore, Kanada, Danmark och Nederländerna. Dessutom hittar du en kartläggning av statistik och prognoser över utbud och efterfrågan på digital spetskompetens. Du kan också läsa om i vilken utsträckning det är möjligt att relatera de kartlagda insatserna till svensk kontext.

Totalt har 14 insatser kartlagts, varav åtta insatser i Singapore och två insatser i respektive Kanada, Danmark och Nederländerna.

Dokument

En blick mot horisonten - Internationell kartläggning av insatser för att främja digital spetskompetens
Senast uppdaterad: 2020-10-20