Futuristisk bild

Digital spetskompetens 2035

Hur ser kompetensförsörjningen av digital spetskompetens ut år 2035? Vi har bett fyra forskare utveckla åtta scenarier om framtiden. Utifrån en SWOT-analys, nuvarande trender, policy-beslut som tagits och föreslagits samt tidigare rapporter från vårt regeringsuppdrag har forskargruppen beskrivit olika sätt hur kompetensförsörjningen kan utvecklas på lång sikt. Målet är att konkretisera några möjliga utvecklingsvägar och ta fram slutsatser och rekommendationer utifrån dessa.

Forskargruppen som skrivit analysen består av Fredrik Heintz (Linköpings universitet), Jan Gulliksen (KTH), Amy Loutfi (Örebro universitet) och Anna Foka (Uppsala universitet).

Dessa framtidsscenarier har tagits fram:

Scenario 1: Status Quo – Ett scenario som ser ut ungefär som idag, alltså att individer och arbetsgivare tar ansvar enligt praxis och att lärosätena gör mindre anpassningar.

Scenario 2: Näringslivet drar – Näringslivet driver på den digitala transformationen och att behovet av digital spetskompetens tillgodoses.

Scenario 3: Individens ansvar – Individcentrerat livslångt lärande där man förväntar sig att individen själv tar ett eget ansvar för sin utveckling och lärande.

Scenario 4: Globalisering – Kompetensförsörjning genom ökad rörlighet framför allt kompetensinvandring, där högkompetenta personer lockas komma till Sverige och personer som skaffat en hög digital spetskompetens i landet enklare ges möjlighet att stanna och utveckla sin kompetens.

Scenario 5: Flexibel akademi – Agila och anpassningsbara universitet och högskolor som erbjuder lättillgänglig utbildning med större flexibilitet och valfrihet både i innehåll och form.

Scenario 6: Diversifiering av utbildningslandskapet – Yrkeshögskolor och icke-akademisk utbildning driver på en förändring av möjligheterna att skaffa digital spetskompetens.

Scenario 7: Digital transformation av utbildning – Omfattande digital transformation av utbildning på alla nivåer från grundläggande nivåer till mer specialiserade.

Scenario 8: Systemförändring – Omfattande förändringar utifrån ett systemtänkande perspektiv som kräver stora insatser och stöd från alla delar av samhället där alla delar samverkar och stöttar varandra, men som också kan ha stor påverkan på samhällsförändringen.

Utifrån scenarierna har sedan slutsatser och rekommendationer tagits fram. Övergripande är att man inte kan åstadkomma de förändringar som behöver ske bara genom att genomföra enstaka insatser, det kräver mer genomgripande förändringar där man betraktar hur allt hänger samman i ett systemperspektiv.

Läs mer om forskningsprojektet.

Anmäl dig till presentation av framtidsanalysen den 13 juni.

Dokument

Digital spetskompetens 2035 - Framtidsanalys för kompetensförsörjningen av digital spetskompetens
Senast uppdaterad: 2022-06-09