Delrapportering överlämnad till regeringskansliet

Den sista oktober delrapporterades detta uppdrag, som pågått ett drygt år, till regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet och Utbildningsdepartementet). Det är den enda delrapportering som görs innan uppdraget ska slutredovisas i oktober 2022.

I delrapporteringen kan du läsa om de aktiviteter vi hittills genomfört och de vi planerar att genomföra framöver inom ramen för uppdraget. De genomförda aktiviteterna är tänkta att lägga grunden för uppdragets kommande två år.

Du kan också läsa om de analyser och rapporter som producerats inom ramen för uppdraget.

Dokument

Digital Spetskompetens - delrapportering oktober 2020
Senast uppdaterad: 2020-11-04