Om < Digital Spetskompetens >

Denna webbplats handlar om regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Här hittar du information om vad som är på gång, vad som rapporteras samt annat intressant i relation till uppdraget. Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet är gemensamt ansvariga för allt innehåll.

Uppdraget

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Vi ska starta en dialog om samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att öka tillgången på digital spetskompetens. I uppdraget ingår också att så långt det är möjligt säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2022.

Läs mer om uppdraget på Regeringens hemsida.

Projektgrupp

Uppdraget drivs som ett gemensamt projekt där båda myndigheterna är delaktiga. En styrgrupp leder arbetet och följande medarbetare deltar i det dagliga arbetet.

Du är välkommen att ta kontakt om du har frågor, tankar eller förslag kring uppdraget.

Referensgrupp

Till vårt arbete har vi knutit en kunnig och kreativ referensgrupp bestående av personer med stor erfarenhet och kompetens samt ansvar för verksamheter inom uppdragsområdet. Gruppens uppgift är att komma med idéer och synpunkter i planeringen, genomförandet av projektet och starta dialogen. Medlemmar är:

 • Amy Loutfi, Örebro universitet
 • Anders Byström, Region Jämtland/Härjedalen
 • Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet
 • Fredrika Lagergren Wahlin, Göteborgs Universitet
 • Simon Edström, Sveriges Förenade Studentkårer
 • Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
 • Lars Stugemo, HiQ
 • Martin Norsell, Högskolan Dalarna
 • Peter Seger, Sophiahemmet
 • Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Ulrika Geeraedts, Region Skåne
 • Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
 • Åsa Zetterberg, TechSverige
Referensgruppen för uppdraget

Senast uppdaterad: 2022-10-21