Tillgänglighetsredogörelse

Tillväxtverket och UKÄ står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Enligt de lagkrav som finns har vi hittat följande brister:

• Vissa bilder saknar alt-text. Det betyder att ingen alternativ beskrivning finns rörande bilden. (WCAG 1.1.1)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Viss inspelad rörlig media saknar undertexter. (WCAG 1.2.2)
  • Inspelad rörlig media saknar syntolkning (WCAG 1.2.5)
  • Viss inspelad rörlig media saknar alternativ så som syntolkning eller videoinspelningen tillgänglig som text. (WCAG 1.2.3)

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver innehåll från Digital Spetskompetens som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att skicka e-post till info@digitalspetskompetens.se. Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör har följt WCAG 2.1 AA vid utveckling och design av webbplatsen. Leverantören har validerat koden enligt WCAG 2.1 AA samt följt DIGGs checklista för webbriktlinjer.

Senaste bedömningen gjordes den 2 september 2020.
Webbplatsen publicerades den 1 april 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-02.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Senast uppdaterad: 2020-09-01