Utbildningarna och yrkena inom IT med höga löner och högst andel kvinnor

Civilingenjörsprogrammen inom kemi- och bioteknik har högst andel kvinnor av alla IT-utbildningarna. Den högsta medellönen har kvinnor som läst en masterutbildning inom industriell ekonomi och organisation.  Här presenterar vi utbildningarna med högst andel kvinnor och vilka medellöner de ger. Vi visar också de vanligaste yrkena som utbildningarna leder till och medellönerna för dessa. Sist visar … Läs mer

illustration av expertgrupp

Almedalen 2022

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft. En av dessa utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området, särskilt universitet och högskolor, arbetslivsaktörer och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska tillgången på digital spetskompetens öka. Som en del … Läs mer

pilar

Examen inte ett måste i IT-branschen

Vad finns det för koppling mellan examen och IT-yrken? Statistik från vår rapport Flöden av digital spetskompetens visar att många som arbetar inom IT varken tog ut examen från en IT-utbildning eller någon annan utbildning. Läs rapporten Flöden av digital spetskompetens. Färre än hälften tar examen från högskoleutbildningarna 6 av 10 studenter på yrkeshögskoleutbildningarna inom … Läs mer

Programmerare

Definitionen av digital spetskompetens

I början av detta regeringsuppdrag fick forskarna Matttias Wiggberg, Jan Gulliksen, Åsa Cajander och Arnold Pears ett uppdrag att ta fram en definition av digital spetskompetens. Uppdraget gick ut på att definiera begreppet digital spetskompetens, göra en genomgång av kunskapsläget och brister i kunskapsunderlaget kring framtidens kompetensbehov av digital spetskompetens samt ge förslag och rekommendationer … Läs mer

Journalist som håller upp block och mikrofon.

Om oss i tidningen Arbetsvärlden

Förra veckan publicerades en artikel om detta uppdrag i webbtidningen Arbetsvärlden som ges ut av TCO. I fokus var rapporten Främjande av digital spetskompetens där vi lyfter våra preliminära förslag. I artikeln uttalar sig två av projektledarna för detta uppdrag, Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, bland annat om det livslånga lärandet och om att fler … Läs mer

Big Data futuristisk bild

Webbinarium 29 april: Lansering av digitalskills.se

Det råder brist på digital spetskompetens och behovet förväntas öka. Inom vårt regeringsuppdrag har vi därför tagit fram ett verktyg som genom datadriven textanalys av jobbannonser identifierar och visualiserar trender över digitala kompetenser och yrken. Användningsområdet för verktyget är brett – exempelvis kan utbildningsaktörer såsom YH-anordnare använda verktyget som underlag i utvecklingen av utbildningar som … Läs mer