samverkan mellan flera personer

Möte med referensgruppen

Den 25 september hölls ett möte med referensgruppen för detta regeringsuppdrag. Gruppen träffas ungefär två gånger per år för att ge inspel till aktiviteter och processer inom regeringsuppdraget. Under detta möte diskuterades bland annat resultat från en nationell samt en internationell kartläggning av insatser och initiativ med syfte att främja digital spetskompetens. Diskussionerna kretsade dock … Läs mer

jordklotet

En internationell kartläggning

En del i vårt uppdrag är att se hur satsningen på digital spetskompetens har gjorts i andra länder. Det handlar dels om att kartlägga liknande initiativ och insatser samt identifiera internationella exempel på hur digital spetskompetens beskrivs i statistik och prognoser. En omvärldsanalys har därför tagits fram, inom ramen för vårt uppdrag. Ramböll har skrivit … Läs mer