illustration av expertgrupp

Almedalen 2022

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft. En av dessa utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området, särskilt universitet och högskolor, arbetslivsaktörer och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska tillgången på digital spetskompetens öka. Som en del … Läs mer