pilar

Hur utvecklas den digitala spetskompetensen i Sverige fram till 2035?

Nu har ett nytt projekt inletts inom detta uppdrag. Projektet syftar till att ge beslutsfattare och intressenter underlag att förstå utvecklingstendenser för utbud och efterfrågan på digital spetskompetens fram till år 2035. Inom ramen för regeringsuppdraget utvecklas olika typer av statistik- och prognosverktyg för att belysa både utbud och efterfrågan på digital spetskompetens på kort … Läs mer

podcast

Projektledare på poddbesök

Lyssna på när Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, två av projektledarna i detta uppdrag, pratar om kompetensförsörjning av digital spetskompetens i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden. Ta del av ett samtal om vad digital spetskompetens är, vilken digital kompetens som finns inom staten idag och vad som kan göras för att komma åt IT-kompetensbristen som råder … Läs mer

nätvärks

Nu undersöker vi behovet hos arbetsgivare av digital spetskompetens

Hur ser behovet av digital spetskompetens ut på tre års sikt i Sverige? Det är förstås en central fråga för detta uppdrag och för att förstå frågan bättre och skapa en bättre bild av framtida kompetensbehov har SCB fått i uppgift att genomföra en enkätundersökning riktad till privata och offentliga arbetsgivare som precis gått ut … Läs mer

bildskärm med webbinar

”Man måste jobba varje dag med jämställdhet och göra det man kan”

Livslångt lärande, val av kurslitteratur, val av lärare, lika lön. Det finns mycket att göra för att öka jämställdheten inom tech och många kloka tankar kom fram och diskuterades av en expertpanel under det senaste webbinariet som ordnades inom uppdraget ”Så uppnår vi tech-jämställdhet” i oktober. Som grund för webbinariet låg vår senaste rapport, Utmaningar … Läs mer

Event dekorationsbild

Mälardalsrådet ordnar seminarium på tema digital spetskompetens

Den 25 november pratar Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, projektledare i detta uppdrag, på ett seminarium som Mälardalsrådet ordnar. Tema: Hur kan Sverige främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Jonas Öhlin och Josef Lannemyr kommer presentera vårt arbete hittills i uppdraget och våra förslag på åtgärder … Läs mer

webbinar-panelister

Webbinarium 14 oktober: Så uppnår vi tech-jämställdhet

Välkommen på webbinarium 14 oktober klockan 09:00-10:00. Under en timme samtalar vi om hur IT-sektorn ska bli mer jämställd. Hur attraherar vi kvinnor till IT-utbildningar och hur ska kvinnor vilja behålla sin karriär inom IT? Tillsammans med viktiga aktörer inom ekosystemet kommer dessa ämnen adresseras. I panelen sitter: Anders Ygeman – energi- och digitaliseringsminister Åsa … Läs mer