jordklotet

En internationell kartläggning

En del i vårt uppdrag är att se hur satsningen på digital spetskompetens har gjorts i andra länder. Det handlar dels om att kartlägga liknande initiativ och insatser samt identifiera internationella exempel på hur digital spetskompetens beskrivs i statistik och prognoser. En omvärldsanalys har därför tagits fram, inom ramen för vårt uppdrag. Ramböll har skrivit … Läs mer