Utbildningarna och yrkena inom IT med höga löner och högst andel kvinnor

Civilingenjörsprogrammen inom kemi- och bioteknik har högst andel kvinnor av alla IT-utbildningarna. Den högsta medellönen har kvinnor som läst en masterutbildning inom industriell ekonomi och organisation.  Här presenterar vi utbildningarna med högst andel kvinnor och vilka medellöner de ger. Vi visar också de vanligaste yrkena som utbildningarna leder till och medellönerna för dessa. Sist visar … Läs mer

Personer som dricker kaffe

Så löser vi kompetensbristen – Avslutningskonferens 11 november

Kom på avslutningskonferens 11 november: Så löser vi kompetensbristen – tre års arbete för att främja digital spetskompetens Bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens arbetat fram en bred satsning för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige. … Läs mer

illustration av expertgrupp

Almedalen 2022

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft. En av dessa utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området, särskilt universitet och högskolor, arbetslivsaktörer och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska tillgången på digital spetskompetens öka. Som en del … Läs mer

Bild på alla medverkande den 13 juni

Konferens 13 juni: Digital Spetskompetens 2035

Den 13 juni är du välkommen för att lyssna på resultatet av det framtidsscenario som analyserats fram inom uppdraget. Forskargruppen som skrivit och som kommer presentera analysen består av Fredrik Heintz (Linköpings universitet), Jan Gulliksen (KTH), Amy Loutfi (Örebro universitet) och Anna Foka (Uppsala universitet). Medverkar gör även Per Callenberg, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsministern, … Läs mer

pilar

Examen inte ett måste i IT-branschen

Vad finns det för koppling mellan examen och IT-yrken? Statistik från vår rapport Flöden av digital spetskompetens visar att många som arbetar inom IT varken tog ut examen från en IT-utbildning eller någon annan utbildning. Läs rapporten Flöden av digital spetskompetens. Färre än hälften tar examen från högskoleutbildningarna 6 av 10 studenter på yrkeshögskoleutbildningarna inom … Läs mer

Mikrofon

Jobtech-event med fokus på datadriven teknik

Med start 19 maj ordnar Swedish JobTech en eventserie med tema datadriven teknik inom arbetsmarknadsområdet. På den första eventdagen som har tema Digitala tjänster kommer Digital Spetskompetens-uppdraget finnas med och där presentera nya verktyget digitalskills.se. Missa inte det. Se vilka möjligheter som finns med nyttjandet av datadriven teknik på arbetsmarknadsområdet och lyssna på inlägg och … Läs mer

Programmerare

Definitionen av digital spetskompetens

I början av detta regeringsuppdrag fick forskarna Matttias Wiggberg, Jan Gulliksen, Åsa Cajander och Arnold Pears ett uppdrag att ta fram en definition av digital spetskompetens. Uppdraget gick ut på att definiera begreppet digital spetskompetens, göra en genomgång av kunskapsläget och brister i kunskapsunderlaget kring framtidens kompetensbehov av digital spetskompetens samt ge förslag och rekommendationer … Läs mer

Big Data futuristisk bild

Lanseringen av digitalskills.se

Den 29 april var det dags för lanseringen av digitalskills.se, det nya verktyg som tagits fram inom uppdraget som genom datadriven textanalys av jobbannonser identifierar och visualiserar trender över digitala kompetenser och yrken. Verktyget lanserades på ett webbinarium tillsammans med Swedish JobTech och finns nu att se i efterhand. Se inspelningen av webbinariet samt en … Läs mer

microfoner på ett bord

Save the date 13 juni: Digital spetskompetens 2035 

Just nu pågår en framtidsanalys av utbud och efterfrågan av digital spetskompetens fram till år 2035. Forskargruppen som skrivit och den 13 juni kommer presentera analysen består av Fredrik Heintz (Linköpings universitet), Jan Gulliksen (KTH), Amy Loutfi (Örebro universitet) och Anna Foka (Uppsala universitet). Medverkar gör även Per Callenberg, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsministern.  Du … Läs mer

Journalist som håller upp block och mikrofon.

Om oss i tidningen Arbetsvärlden

Förra veckan publicerades en artikel om detta uppdrag i webbtidningen Arbetsvärlden som ges ut av TCO. I fokus var rapporten Främjande av digital spetskompetens där vi lyfter våra preliminära förslag. I artikeln uttalar sig två av projektledarna för detta uppdrag, Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, bland annat om det livslånga lärandet och om att fler … Läs mer

Big Data futuristisk bild

Webbinarium 29 april: Lansering av digitalskills.se

Det råder brist på digital spetskompetens och behovet förväntas öka. Inom vårt regeringsuppdrag har vi därför tagit fram ett verktyg som genom datadriven textanalys av jobbannonser identifierar och visualiserar trender över digitala kompetenser och yrken. Användningsområdet för verktyget är brett – exempelvis kan utbildningsaktörer såsom YH-anordnare använda verktyget som underlag i utvecklingen av utbildningar som … Läs mer

webinar

Webbinarium 5 april: Mer digital spetskompetens – så löser vi flaskhalsarna

Sverige ska bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter och idag finns det flaskhalsar i kompetensförsörjningen av digital spetskompetens som måste adresseras. Vi har identifierat några av dessa flaskhalsar och kommer tillsammans med näringsliv och lärosäte diskutera hur framtidens lärande inom tech bäst kan ske.  För fyra år sedan identifierade OECD bristen av digital spetskompetens … Läs mer

pilar

Hur utvecklas den digitala spetskompetensen i Sverige fram till 2035?

Nu har ett nytt projekt inletts inom detta uppdrag. Projektet syftar till att ge beslutsfattare och intressenter underlag att förstå utvecklingstendenser för utbud och efterfrågan på digital spetskompetens fram till år 2035. Inom ramen för regeringsuppdraget utvecklas olika typer av statistik- och prognosverktyg för att belysa både utbud och efterfrågan på digital spetskompetens på kort … Läs mer

podcast

Projektledare på poddbesök

Lyssna på när Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, två av projektledarna i detta uppdrag, pratar om kompetensförsörjning av digital spetskompetens i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden. Ta del av ett samtal om vad digital spetskompetens är, vilken digital kompetens som finns inom staten idag och vad som kan göras för att komma åt IT-kompetensbristen som råder … Läs mer

nätvärks

Nu undersöker vi behovet hos arbetsgivare av digital spetskompetens

Hur ser behovet av digital spetskompetens ut på tre års sikt i Sverige? Det är förstås en central fråga för detta uppdrag och för att förstå frågan bättre och skapa en bättre bild av framtida kompetensbehov har SCB fått i uppgift att genomföra en enkätundersökning riktad till privata och offentliga arbetsgivare som precis gått ut … Läs mer

bildskärm med webbinar

”Man måste jobba varje dag med jämställdhet och göra det man kan”

Livslångt lärande, val av kurslitteratur, val av lärare, lika lön. Det finns mycket att göra för att öka jämställdheten inom tech och många kloka tankar kom fram och diskuterades av en expertpanel under det senaste webbinariet som ordnades inom uppdraget ”Så uppnår vi tech-jämställdhet” i oktober. Som grund för webbinariet låg vår senaste rapport, Utmaningar … Läs mer

Event dekorationsbild

Mälardalsrådet ordnar seminarium på tema digital spetskompetens

Den 25 november pratar Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, projektledare i detta uppdrag, på ett seminarium som Mälardalsrådet ordnar. Tema: Hur kan Sverige främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Jonas Öhlin och Josef Lannemyr kommer presentera vårt arbete hittills i uppdraget och våra förslag på åtgärder … Läs mer

webbinar-panelister

Webbinarium 14 oktober: Så uppnår vi tech-jämställdhet

Välkommen på webbinarium 14 oktober klockan 09:00-10:00. Under en timme samtalar vi om hur IT-sektorn ska bli mer jämställd. Hur attraherar vi kvinnor till IT-utbildningar och hur ska kvinnor vilja behålla sin karriär inom IT? Tillsammans med viktiga aktörer inom ekosystemet kommer dessa ämnen adresseras. I panelen sitter: Anders Ygeman – energi- och digitaliseringsminister Åsa … Läs mer

Hej Therese!

Lär känna Therese som är ny i detta uppdrag. Vem är du och vilken roll har du i detta uppdrag? Som handläggare hos Tillväxtverket ska jag i detta uppdrag bland annat bidra till ett blivande samverkansforum i syfte att öka tillgången till digital spetskompetens. Vad tycker du är intressant med detta uppdrag? Jag har en … Läs mer

digitalt möte

6,7 miljoner platsannonser och lite AI

Inom detta regeringsuppdrag utvecklas statistik- och prognosverktyg som belyser digital spetskompetens. Vi ville kartlägga arbetsgivares efterfrågan på digital spetskompetens och därför har 6,7 miljoner platsannonser lästs in. Detta massiva underlag av information har sedan analyserats genom datadriven analys. Den 27 maj anordnas därför ett webbinar där Erik Hegelund från Tillväxtverket och Filippa Annersten från UKÄ … Läs mer

person framför skärm med webbinar

Webbinar 19 maj: Med framtiden i sikte

Hur arbetar USA, Kina och Indien med digital spetskompetens? Kom på webbinar 19 maj och hör om våra spaningar. Digitaliseringsfronten rör sig snabbt framåt och utvecklingen händer främst utanför våra gränser. För att förstå denna utveckling och Sveriges roll presenterar nu Digital spetsprojektet en omvärldsanalys som fokuserar på USA, Kina och Indien. Under webbinariet presenteras … Läs mer

illustration av expertgrupp

Nu finns en expertgrupp kopplad till uppdraget

Till regeringsuppdraget har det nu knutits en expertgrupp för prognos och analysfrågor. Gruppen hade sitt första möte 16 februari. Syftet med gruppen är att bidra till projektet med: • Metodkunskap om statistik och prognos• Domänkunskap från sin organisation• Kvalitetssäkring vid utveckling av statistik- och prognosprodukter• Agera ingångar till respektive myndighet Gruppen består av: Jonas Öhlin, … Läs mer

Samling av mjukvarusverige

Sedan 2016 arrangerar Swedsoft en årlig träff kallad Samling av mjukvarusverige. Där deltar  beslutsfattare inom svensk mjukvaruutveckling från företag, akademi, myndigheter och organisationer. Fokus för årets träff var att ge inspel till regeringsuppdraget om Digital spetskompetens och att bidra till uppdragets fortsatta väg framåt. Under träffen diskuterades preliminära förslag som lagts fram av regeringsuppdraget. Förslagen handlade … Läs mer

digitalt möte

Möte med regionala digitaliseringskoordinatorer

I slutet på november träffade projektledarna för detta uppdrag de 21 regionala digitaliseringskoordinatorerna för andra gången. Under den första träffen låg fokus på information om uppdraget och en diskussion kring ramarna. Denna gång handlade det om att få in förslag och idéer om hur vi kan främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens på regional nivå och … Läs mer

nätvärks

Nätverksträff med fokus ingenjörsutbildning

Den 9 november arrangerade Blekinge Tekniska Högskola en (digital) nationell nätverksträff för ingenjörsutbildningar i data/IT/medieteknik. Nätverksträffen, som ordnas årligen, vänder sig till personer som är som involverade i styrningen av någon civilingenjörs- eller annan ingenjörseutbildning. Vid årets träff deltog ett 40-tal personer. Till träffen var Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, projektledarna för detta uppdrag, inbjudna för … Läs mer

samverkan mellan flera personer

Möte med referensgruppen

Den 25 september hölls ett möte med referensgruppen för detta regeringsuppdrag. Gruppen träffas ungefär två gånger per år för att ge inspel till aktiviteter och processer inom regeringsuppdraget. Under detta möte diskuterades bland annat resultat från en nationell samt en internationell kartläggning av insatser och initiativ med syfte att främja digital spetskompetens. Diskussionerna kretsade dock … Läs mer

Diskutera uppdraget på Linkedin

Vi vill gärna höra vad du tycker om uppdraget och få kommentarer från dig. För att diskutera uppdraget har vi valt att starta en LinkedIn-grupp. Gruppen heter <Digital Spetskompetens>.