Utbildningarna och yrkena inom IT med höga löner och högst andel kvinnor

Civilingenjörsprogrammen inom kemi- och bioteknik har högst andel kvinnor av alla IT-utbildningarna. Den högsta medellönen har kvinnor som läst en masterutbildning inom industriell ekonomi och organisation. 

Här presenterar vi utbildningarna med högst andel kvinnor och vilka medellöner de ger. Vi visar också de vanligaste yrkena som utbildningarna leder till och medellönerna för dessa. Sist visar vi könsfördelningen inom yrkena. Statistiken kommer från Universitetskanslersämbetets och Tillväxtverkets rapport Flöden av digital spetskompetens och dess bilagor. 

Högst andel kvinnor inom kemi- och bioteknik

Av utbildningar med anknytning till IT har civilingenjörsprogrammen inom kemi- och bioteknik högst andel kvinnor. Där står kvinnor för 62 procent av nybörjarna 2020. Andra utbildningar med hög andel kvinnor är informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt datavetenskap och systemvetenskap.

Figur 1. Andelen män och kvinnor bland nybörjare år 2020 för de sex utbildningarna inom IT med högst andel kvinnor och minst 200 nybörjare.

Högst lön för kvinnor som läst industriell ekonomi och organisation

Av de sex utbildningarna har kvinnor som läst en masterexamen inom industriell ekonomi och organisation högst medellön med 409 000 kr per år, tre år efter avslutad utbildning. Utbildningen är däremot också den som leder till mest ojämna löner efter examen – medellönen för män är 79 000 kr högre än för kvinnor. För en utbildning tjänar kvinnor mer än män: inom utbildningar mot kandidatexamen i elektronik, datateknik och automation tjänar kvinnor i genomsnitt över 390 000 kr, vilket kan jämföras med en genomsnittlig nivå på drygt 343 000 kr för män. 

Figur 2. Medellönen 3 år efter normal studietid. 2020 års priser.

Mjukvaru- och systemutvecklare är ett av de vanligaste yrkena efter studierna

För flera av utbildningarna är det vanligaste yrket efter studierna mjukvaru- och systemutvecklare. Inom datavetenskap och systemvetenskap har 20 procent detta yrke tre år efter examen. Det vanligaste yrket för utbildningen industriell ekonomi och organisation är lednings- och organisationsutvecklare. De som läst civilingenjörsprogram inom kemi- och bioteknik arbetar oftast som laboratorieingenjör eller har ett civilingenjörsyrke inom kemi eller maskinteknik.

Figur 3. Det tre vanligaste yrkena (SSYK 2012 4-siffrig) efter nominell studietid + 3 år uppdelat per utbildning. Endast de med känd SSYK-kod ingår i beräkningarna. Både män och kvinnor är inkluderade.

Yrkesgruppen mjukvaru-och systemutvecklare m.fl är en bred gruppering som innefattar yrken där den anställde utformar och utvecklar lösningar för programvara, applikationer, system och databaser.

Antalet annonser för systemutvecklare har ökat med 20 procent det senaste året. Några av de mest eftertraktade kompetenserna är inom Python, Java, Microsoft Azure och C#. 

Se vilka yrken och kompetenser som är mest eftertraktade på www.digitalskills.se.

Höga men ojämna löner för många IT-yrken

Kvinnor tjänar i snitt 487 000 kr per år som mjukvaru- och systemutvecklare. Det är ett av de vanligaste IT-yrkena om man läst någon av de sex utbildningarna med högst andel kvinnor. För utbildningen inom industriell ekonomi och organisation är lednings- och organisationsutvecklare ett av de vanligaste yrkena, där är medellönen för kvinnor 499 000 kr per år. Lägst medellön har supporttekniker, där kvinnor tjänar 379 000 per år. Alla IT-yrken har ojämna medellöner: män tjänar mellan 7 och 20 procent mer än kvinnor.

Figur 4. Medellönen 2019 per IT-yrke omräknat till 2020 års priser.

Få kvinnor är mjukvaruutvecklare

Trots att det är ett av de vanligaste yrkena bland de som läst IT så är andelen kvinnor endast 19 procent av alla mjukvaru- och systemutvecklare. Liknande ojämlikhet finns för IT-yrkena supporttekniker, drifttekniker och civilingenjörsyrken inom maskinteknik. Jämnast könsfördelning har lednings- och organisationsutvecklare samt civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik. Där är andelen kvinnor nästan 50 procent.

Figur 5. Andelen män och kvinnor per yrke 2019.

Så här söker du till utbildningar: 

www.antagning.se kan du söka till utbildningar vid universitet och högskolor. 

www.yrkeshogskolan.se finns utbildningarna inom yrkeshögskolan.

Är du mer intresserad av jämställdhet inom IT? Läs vår rapport Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom IT-sektorn.

Kategorier Nyhet
Senast uppdaterad: 2022-10-10