illustration av expertgrupp

Almedalen 2022

Sverige, liksom övriga världen, står inför en rad globala samhällsutmaningar som kräver samverkan för ökad konkurrenskraft. En av dessa utmaningar är att säkerställa kompetensförsörjningen av digital spetskompetens

Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området, särskilt universitet och högskolor, arbetslivsaktörer och aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska tillgången på digital spetskompetens öka. Som en del i denna dialog är vi på plats på Almedalen den 4–5 juli för att diskutera hur vi kan säkra framtida kompetensförsörjning inom digital spetskompetens.

Tech Meetup Almedalen

Tech Meetup Gotland är ett nätverk med aktörer från bland annat offentlig sektor och näringsliv. I samarbete med dem arrangerar uppdraget Digital Spetskompetens ett event 5 juli för att driva en paneldebatt kring framtidens kompetensbehov, nätverka och ytterligare förankra förslagspaketet hos samtliga aktörer som berörs av det.

-Tech Meetup Gotland är ett aktivt och framgångsrikt nätverk som är viktiga för uppdraget och detta samarbete känns bra och spot on i hur vi vill att uppdragets samarbete ska vara med våra berörda aktörer, säger Therése Wikberg, Tillväxtverket.

Länk till eventet: https://www.eventbrite.com/e/tech-meetup-almedalen-2022-tickets-367358277497

Digital spetskompetens – vad är det, vem behöver det och hur möter vi behoven?

Den nuvarande obalansen mellan utbud och efterfrågan av digital spetskompetens är mer aktuell än någonsin. Vad är nästa steg för utbildning och lärande i Sverige? Vad är det som idag fungerar bra och kan bli ännu bättre och var finns innovationsmöjligheterna mot en mer balanserad kompetensmatchning?

Projektledarna Josef Lannemyr och Jonas Öhlin delar med sig av sina erfarenheter i ett panelsamtal 4 juli med Sara Övreby (samhällspolitisk chef för Google i Sverige) och Anders Broström (vd Entreprenörskapsforum). Moderator Joakim Wernberg (Entreprenörskapsforum) leder samtalet om hur man anpassar kompetensförsörjningen för en industriell revolution. 

Länk till eventet: https://almedalsveckan.info/program/66569

Kategorier Event, Nyhet
Senast uppdaterad: 2022-06-28