Programmerare

Definitionen av digital spetskompetens

I början av detta regeringsuppdrag fick forskarna Matttias Wiggberg, Jan Gulliksen, Åsa Cajander och Arnold Pears ett uppdrag att ta fram en definition av digital spetskompetens. Uppdraget gick ut på att definiera begreppet digital spetskompetens, göra en genomgång av kunskapsläget och brister i kunskapsunderlaget kring framtidens kompetensbehov av digital spetskompetens samt ge förslag och rekommendationer till regeringsuppdragets fortsatta verksamhet och utformning i enlighet med uppdraget. Slutsatserna sammanfattades i en rapport som kom att kallas ”Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan”.

Nu finns rapporten publicerad som en artikel i forsknings-tidskriften IEEE Open Acess. Artikelns titel är Defining digital excellence: requisite skills and policy implications for transformation.

Läs artikeln Defining digital excellence: requisite skills and policy implications for digital transformation.

Läs om delprojektet och rapporten Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan.

Kategorier Nyhet
Senast uppdaterad: 2022-06-28