webinar

Webbinarium 5 april: Mer digital spetskompetens – så löser vi flaskhalsarna

Sverige ska bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter och idag finns det flaskhalsar i kompetensförsörjningen av digital spetskompetens som måste adresseras. Vi har identifierat några av dessa flaskhalsar och kommer tillsammans med näringsliv och lärosäte diskutera hur framtidens lärande inom tech bäst kan ske. 

För fyra år sedan identifierade OECD bristen av digital spetskompetens som Sveriges flaskhals i den digitala transformationen. Näringslivet har inte den tillväxt som kan förväntas eftersom utbudet av digital spetskompetens inte är tillräckligt stor. Vi behöver säkerställa god kompetensförsörjning inom tech för att Sverige ska nå sina mål, men hur gör vi det?  

Webbinariet äger rum 5 april klockan 9-10 på Zoom. Du anmäler dig via länken nedan. Tillsammans med lärosäten, studentrepresentanter och näringsliv kommer vi under en timme att diskutera och konkretisera vad kompetensförsörjningen för digital spetskompetens behöver.  

Medverkande panelister är:

– Simon Edström, fd ordförande SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), representant för SFS i regeringsuppdragets referensgrupp samt student på KTH

– Ulrika Wallén, policyexpert kompetensförsörjning vid Svenskt Näringsliv med ansvar för frågor om högre utbildning. 

Anmäl dig till webbinariet

Detta webbinarium baseras på vår senaste rapport Flöden av digital spetskompetens som syftar till att belysa vart flaskhalsen för kompetensen är, så att utbud och efterfrågan av digital spetskompetens kan mötas.  I rapporten har vi belyst flödet av studenter från utbildningstiden till etablering på arbetsmarknaden, samt yrkes- och utbildningsbakgrunden bland de som arbetar inom it.  

Läs rapporten Flöden av digital spetskompetens

Observera att webbinariet inte kommer att gå att se i efterhand.

Senast uppdaterad: 2022-03-31