Big Data futuristisk bild

Webbinarium 29 april: Lansering av digitalskills.se

Det råder brist på digital spetskompetens och behovet förväntas öka. Inom vårt regeringsuppdrag har vi därför tagit fram ett verktyg som genom datadriven textanalys av jobbannonser identifierar och visualiserar trender över digitala kompetenser och yrken. Användningsområdet för verktyget är brett – exempelvis kan utbildningsaktörer såsom YH-anordnare använda verktyget som underlag i utvecklingen av utbildningar som svarar mot näringslivets behov. Verktyget kommer att finnas tillgängligt på digitalskills.se den 29 april.

– Vi ser en bred potentiell nytta för detta verktyg. I bland annat USA och Danmark används denna typ av underlag av högskolor för att skapa kurser så att studenterna blir mer anställningsbara efter en lång teoretisk utbildning. Informationen från verktyget ger också en snabb och hyfsat heltäckande bild av en branschs kompetensbehov och kan ge underlag för analyser eller diskussioner om olika insatser och program. Det finns inget liknande gränssnitt i dagsläget i Sverige så det vi utvecklar är något unikt och nytt, säger Josef Lannemyr, Tillväxtverkets projektledare för regeringsuppdraget.

Webbinariet anordnas tillsammans med den ideella organisationen Swedish Job Tech. På webbinariet kommer Fred Isaksson, Assedon, presentera och demonstrera verktyget. Tillsammans med inbjudna gäster kommer vi även diskutera hur verktyget kan användas i praktiken – exempelvis för att ta fram beslutsunderlag inför utformning av en utbildning. I dessa diskussioner deltar Charlotte Vällfors, Watma Education samt Nils Carlberg, Triglyf.

Röster om verktyget

Att enkelt och överskådligt kunna följa kompetensförsörjningsbehov och arbetsmarknadens utveckling är en central del i mitt arbete som chef för affärsutveckling av vuxenutbildning på Watma Education. Digitalskills.se är ett exempel på smarta och viktiga lösningar för att fler personer ska kunna utbildas och matchas ut i jobb, säger Charlotte Vällfors.

Det här är ett av de första stegen på en stor resa där vi använder de data som finns för att prognostisera, vägleda och skapa utbildningar som matchar marknadens behov. Tjänsten bygger på platsannonser där företagen själva beskriver sina behov. Men, det är många steg kvar och mitt intryck är att Sverige ligger efter på det här området, beskriver Nils Carlberg.

Följ med på lanseringen av digitalskills.se den 29 april 09.00-09.45.

Kategorier Event, Nyhet
Senast uppdaterad: 2022-04-21