bildskärm med webbinar

”Man måste jobba varje dag med jämställdhet och göra det man kan”

Livslångt lärande, val av kurslitteratur, val av lärare, lika lön. Det finns mycket att göra för att öka jämställdheten inom tech och många kloka tankar kom fram och diskuterades av en expertpanel under det senaste webbinariet som ordnades inom uppdraget ”Så uppnår vi tech-jämställdhet” i oktober. Som grund för webbinariet låg vår senaste rapport, Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom it-sektorn.

Med i panelen satt Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister; Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för TechSverige (fd IT&Telekomföretagen) och ledamot i regeringsuppdragets referensgrupp; Patrik Frisk, vd för it -tjänsteföretaget Agero; Simon Edström, fd ordförande SFS (Sveriges Förenade Studentkårer) och representant för SFS i regeringsuppdragets referensgrupp samt Ann-Charlotte Larsson, professor och vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft vid Linnéuniversitetet.

”Vi har långt kvar, mycket behöver göras”
Efter en presentation av uppdraget hölls två paneldiskussioner. Den första panelfrågan handlade om hur inflödet av kvinnor kan öka.
Simon Edström från SFS framhöll att det går framåt inom jämställdhet men att det går långsamt och mer kan göras, något som alla i panelen var överens om. Mycket behöver göras på flera fronter, i kulturen, på utbildningar och på arbetsmarknaden, menade Simon Edström.

Ann-Charlotte Larsson, professor och vicerektor vid Linnéuniversitetet betonade bristen på kvinnliga förebilder på utbildningarna inom tech på lärosätena.

– Det finns en manlig dominans. Mycket arbete kan göras på lärosätena i val av lärare och även av kurslitteratur där många av författarna är manliga, menar Ann-Charlotte.

Det handlar om att bestämma sig
Att få kvinnor som väljer att arbeta inom tech också stannar i branschen är en viktig del för att uppnå tech-jämställdhet. Det var också vad den andra panelfrågan handlade om.

Patrik Frisk från Agero betonade att man måste bestämma sig för att man verkligen ska jobba aktivt med jämställdhet. Det handlar om att börja göra, inte exakt vad man gör, och det finns mycket man kan göra. Att genomföra lönekartläggningar är en sak men man bör också rätta till löneskillnader som då framkommer. Att se till att alla tar ut föräldraledighet är en annan åtgärd. Företag kan påverka ägarna så att styrelsen och ledningsgruppen blir jämställd.

– Det handlar också om insikter. Det finns normer som vi måste få insikt i. Vi säger saker som vi inte alltid är medvetna om. Det gäller att ställa frågor och observera hur det går till i den egna organisationen. Vad som händer i projektgrupper, vilket snack det är på fikarasten, hur det går till på konferenser, vilka aktiviteter vi gör där. I slutändan handlar det bara om att bestämma sig, menar Patrik Frisk.

Åsa Zetterberg från TechSverige menar att förhållningssättet är viktigt.

– Det är inte ok som det ser ut idag, Det går för långsamt, mer kan göras. Man måste jobba varje dag för att göra det man kan. Det är viktigt att ha ett utforskande förhållningssätt när man upptäcker att något inom företaget eller organisationen är skevt, sa Åsa Zetterberg.

”Måste veta orsakerna innan vi kan välja åtgärder”
Vilka politiska förändringar kan då göras? Frågan ställdes förstås till Anders Ygeman som lyfte fram det livslånga lärandet, att det måste bli lättare att utbilda sig under livet. Det är också viktigt att föra in tech i andra branscher, i vården exempelvis. – Det behövs folk som är duktiga på sitt yrke OCH tech, sa Anders Ygeman.

– Frågan behöver också ställas om varför kvinnor väljer tech. Och varför väljer de bort tech? Vi måste veta orsakerna innan vi kan välja åtgärder. Anders Ygeman betonade, även han, vikten av att göra, att visa karriärvägar och att lyfta kvinnor i den egna organisationen.

När panelisterna själva får välja
När panelisterna får önska vad som helst lyfts det livslånga lärandet åter fram, att vi verkligen behöver komma till skott med det och att fler bolag behöver bestämma sig för att verkligen arbeta med jämställdhet, inte bara på pappret utan att konkret börja göra. Detta regeringsuppdrags egna rapport lyftes också fram, där konkreta förslag kommer fram.

– Det är ett gediget arbete som gjorts, jag är tacksam över vad regeringsuppdraget mynnat ut i, här har vi en bra rapport med bra förslag, sa Åsa Zetterberg.

Läs rapporten Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom it-sektorn.

Nedan kan du se webbinariet i efterhand.

Senast uppdaterad: 2021-11-19