nätvärks

Nu undersöker vi behovet hos arbetsgivare av digital spetskompetens

Hur ser behovet av digital spetskompetens ut på tre års sikt i Sverige? Det är förstås en central fråga för detta uppdrag och för att förstå frågan bättre och skapa en bättre bild av framtida kompetensbehov har SCB fått i uppgift att genomföra en enkätundersökning riktad till privata och offentliga arbetsgivare som precis gått ut till 10 000 privata företag samt myndigheter, regioner och kommuner.

– Kunskapen om de framtida kompetensbehoven på lite längre sikt är väldigt liten och de digitala kompetensbehoven inom exempelvis offentlig sektor har aldrig undersökts tidigare på detta vis, så vi bygger ny kunskap i frågan, säger Jonas Öhlin, projektledare på UKÄ.

Förhoppningen är att vi utifrån undersökningens resultat ska kunna skapa en bättre bild av både nuläge och kommande behov av digital spetskompetens. Analysen kommer vara användbar för såväl beslutsfattare som lärosäten, yrkeshögskolor och andra utbildningsanordnare i planering av kommande utbildningar.

– Då bristen på digital spetskompetens är en faktor som hämmar innovation och tillväxt i Sverige är det viktigt att vi jobbar systematiskt med frågan för att förstå behoven bättre. Vi tror att studiens resultat kommer att skapa bättre förutsättningar för utbildningsplanering och kompetensförsörjning och därmed stärka svenska företags konkurrenskraft, säger Josef Lannemyr, projektledare på Tillväxtverket

Undersökningens resultat presenteras våren 2022. För undersökningens utformning och analys svarar Martin Andersson, professor BTH och Joakim Wernberg, forskningsledare på Entreprenörskapsforum.

Kategorier Nyhet
Senast uppdaterad: 2021-11-19