Event dekorationsbild

Mälardalsrådet ordnar seminarium på tema digital spetskompetens

Den 25 november pratar Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, projektledare i detta uppdrag, på ett seminarium som Mälardalsrådet ordnar. Tema: Hur kan Sverige främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Jonas Öhlin och Josef Lannemyr kommer presentera vårt arbete hittills i uppdraget och våra förslag på åtgärder kommer sedan att diskuteras. De inbjuda representanterna kommer från kommun, region, akademi och näringsliv och de kommer också ge inspel till det fortsatta arbetet i i detta uppdrag.

Anmäl dig på Mälardalsrådets webbplats senast den 15 november.

Du kan delta både fysiskt och digitalt.

Kategorier Event
Senast uppdaterad: 2021-10-28