Hej Therese!

Lär känna Therese som är ny i detta uppdrag.

Vem är du och vilken roll har du i detta uppdrag?

Som handläggare hos Tillväxtverket ska jag i detta uppdrag bland annat bidra till ett blivande samverkansforum i syfte att öka tillgången till digital spetskompetens.

Vad tycker du är intressant med detta uppdrag?

Jag har en bakgrund med att arbeta med främjande åtgärder för små och medelstora företag kring utveckling och tillväxt, där kompetensförsörjning och digitalisering är viktiga utmaningar att hantera. Att på uppdrag från regeringen få möjlighet att analysera och komma med förslag på hur dessa utmaningar kan utvecklas för hela landet känns inspirerande och kul.

Vad har du på agendan just nu?

Just nu är uppdraget i full gång och jag ska intensifiera arbetet kring samarbete mellan berörda aktörer i syfte att utveckla förutsättningar för ett kommande samverkansform.

Har du läst några intressanta studier på sista tiden?

Jag började arbeta i detta uppdrag för några dagar sedan och vill ge en heads up till en intressant rapport som var den första jag läste här, och som vi släpper inom kort. Den handlar om varför färre kvinnor än män utbildar sig och arbetar inom IT-yrken och hur det kan förändras. Håll utkik på vår webb eller Linkedingruppen <Digital Spetskompetens>.

Senast uppdaterad: 2021-09-03