digitalt möte

6,7 miljoner platsannonser och lite AI

Inom detta regeringsuppdrag utvecklas statistik- och prognosverktyg som belyser digital spetskompetens. Vi ville kartlägga arbetsgivares efterfrågan på digital spetskompetens och därför har 6,7 miljoner platsannonser lästs in. Detta massiva underlag av information har sedan analyserats genom datadriven analys. Den 27 maj anordnas därför ett webbinar där Erik Hegelund från Tillväxtverket och Filippa Annersten från UKÄ berättar om hur arbetet gått till och vad resultatet blev. Webinariet i sig ordnas av Swedish JobTech.

Läs en intervju med Erik om hur arbetet gick till.

”UKÄs och Tillväxtverkets analys av miljontals platsannonser är ett gott exempel på hur data kan användas för ökad kunskap om arbetsmarknadens utveckling och om hur beskrivningen av kompetenser förändras. Att lyfta fram goda exempel på en mer datadriven arbetsmarknad är helt i linje med våra ambitioner inom Swedish JobTech”, säger Lars Sjöström, ordförande för Swedish JobTech.

Projektet är ett illustrativt exempel på hur analyser som annars skulle vara enormt resurskrävande, för att inte säga omöjliga att genomföra, blir både möjliga och lätthanterliga tack vare nya metoder inom datadriven textanalys. Förhoppningen är att metoden kan användas för att kartlägga och bättre förstå samhällets behov av digital spetskompetens.

Läs mer och anmäl dig hos Swedish JobTech.

Uppdatering 3 september 2021: Rapporten är nu klar och kan läsas här.Vad säger 6,7 miljoner jobbannonser om framtidens arbetsmarknad?

Kategorier Event
Senast uppdaterad: 2021-09-06