person framför skärm med webbinar

Webbinar 19 maj: Med framtiden i sikte

Hur arbetar USA, Kina och Indien med digital spetskompetens? Kom på webbinar 19 maj och hör om våra spaningar.

Digitaliseringsfronten rör sig snabbt framåt och utvecklingen händer främst utanför våra gränser. För att förstå denna utveckling och Sveriges roll presenterar nu Digital spetsprojektet en omvärldsanalys som fokuserar på USA, Kina och Indien.

Under webbinariet presenteras vår omvärldsanalys följt av en diskussion med särskilt inbjudna gäster. Hör Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC, samt Nannan Lundin, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Beijing, reflektera kring hur man arbetar med utvecklingen av digital spetskompetens i dessa globala front runners. USA och Kina är de länder där de riktigt stora forsknings-och utvecklingssatsningarna sker. Vilka strategiska satsningar på området genomförs och vad ser man som de viktiga framtidsfrågorna? Helt enkelt: Vad kan Sverige lära av USA och Kina?

Webbinariet äger rum via Teams den 19 maj klockan 15-16.

Läs mer och anmäl dig

Om gästerna

Nannan Lundin är Forskning- och Innovationsråd och Sektionschef vid Sveriges Ambassad i Beijing sedan juni 2018. Som utsänd från Näringsdepartementet och representerar Utbildningsdepartementet, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet, är hon ansvarig för bilateralt samarbete mellan Sverige och Kina inom forskning och innovation samt policyfrågorna inom miljö-, klimat- och energiområdet. Hennes uppdrag är att främja strategiska nätverk och samarbeten inom forskning, innovation och högre utbildning som är av strategisk betydelse för Sveriges policy- och näringsutveckling ur ett globalt perspektiv.

Henric Johnson är innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC. Han är Sveriges innovations- och forskningsråd på ambassaden i USA, med uppdrag att främja samarbeten och affärer för svenska innovations- och forskningsaktörer samt att öka intresset för kunskapsnationen Sverige. Han har tidigare varit gästprofessor på Stanford University och senior Wallenberg Fellow vid Nordic Innovation House i Silicon Valley. Han är professor i datavetenskap och tidigare prorektor på Blekinge Tekniska Högskola.

Senast uppdaterad: 2021-04-29