Samling av mjukvarusverige

Sedan 2016 arrangerar Swedsoft en årlig träff kallad Samling av mjukvarusverige. Där deltar  beslutsfattare inom svensk mjukvaruutveckling från företag, akademi, myndigheter och organisationer.

Fokus för årets träff var att ge inspel till regeringsuppdraget om Digital spetskompetens och att bidra till uppdragets fortsatta väg framåt.

Under träffen diskuterades preliminära förslag som lagts fram av regeringsuppdraget. Förslagen handlade om olika vägar framåt för att stödja samverkan, ta fram statistik och prognoser, utöka rekryteringsbasen samt andra sätt att främja utbudet av digital spetskompetens. I grupper diskuterades vilka förslag och åtgärder som bör prioriteras på kort och på lång sikt.

Nedan ser du några av deltagarna på träffen.

Kategorier Nätverk
Senast uppdaterad: 2021-02-19