illustration av expertgrupp

Nu finns en expertgrupp kopplad till uppdraget

Till regeringsuppdraget har det nu knutits en expertgrupp för prognos och analysfrågor. Gruppen hade sitt första möte 16 februari.

Syftet med gruppen är att bidra till projektet med:

• Metodkunskap om statistik och prognos
• Domänkunskap från sin organisation
• Kvalitetssäkring vid utveckling av statistik- och prognosprodukter
• Agera ingångar till respektive myndighet

Gruppen består av:

Jonas Öhlin, UKÄ
Josef Lannemyr, Tillväxtverket
Oskar Nilsson, SCB
Erik Hauer, Arbetsförmedlingen
Karin Åkerman och Jessica Sjönell, Myndigheten för Yrkeshögskolan
Filippa Annersten, UKÄ
Jan Persson, Tillväxtverket
Anders Axelsson, Region Skåne
Simon Falck, Tillväxtanalys

Nedan ser du gruppen när det första mötet hölls.

Kategorier Nätverk
Senast uppdaterad: 2021-02-22