digitalt möte

Möte med regionala digitaliseringskoordinatorer

I slutet på november träffade projektledarna för detta uppdrag de 21 regionala digitaliseringskoordinatorerna för andra gången. Under den första träffen låg fokus på information om uppdraget och en diskussion kring ramarna. Denna gång handlade det om att få in förslag och idéer om hur vi kan främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens på regional nivå och föra uppdraget framåt.

Digitaliseringskoordinatorer är något som finns i var och en av de 21 regionerna. Koordinatorns roll är att främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Deras arbete ska bidra till strategisk samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering och därmed bidra till regional tillväxt. Insatsen ska bidra till övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering.

– Regionalt utvecklingsansvariga är en utpekad målgrupp för uppdraget och koordinatorerna är en viktig, lämplig och inte minst kunnig part att föra en dialog med, säger Josef Lannemyr, en av projektledarna för detta uppdrag.

Nätverket av regionala digitaliseringskoordinatorerna samordnas av Tillväxtverket.

Nedan ser du några av mötesdeltagarna inklusive projektledarna för detta uppdrag.

Senast uppdaterad: 2020-12-10