nätvärks

Nätverksträff med fokus ingenjörsutbildning

Den 9 november arrangerade Blekinge Tekniska Högskola en (digital) nationell nätverksträff för ingenjörsutbildningar i data/IT/medieteknik. Nätverksträffen, som ordnas årligen, vänder sig till personer som är som involverade i styrningen av någon civilingenjörs- eller annan ingenjörseutbildning. Vid årets träff deltog ett 40-tal personer. Till träffen var Jonas Öhlin och Josef Lannemyr, projektledarna för detta uppdrag, inbjudna för att föreläsa om uppdraget Digital Spetskompetens.

Under den programpunkt som var vigt åt detta uppdrag presenterade Jonas och Josef själva uppdraget och fick samtidigt möjlighet att diskutera viktiga frågor om hur högre utbildningar med fokus på digital spets kan hjälpa till att utveckla kompetensförsörjningen framöver.

– Att bedriva denna form av dialog med representanter för lärosätena är en viktig del av uppdraget och vi hoppas på fler tillfällen framöver, säger Josef.

Kategorier Nätverk
Senast uppdaterad: 2020-11-12