jordklotet

En internationell kartläggning

En del i vårt uppdrag är att se hur satsningen på digital spetskompetens har gjorts i andra länder. Det handlar dels om att kartlägga liknande initiativ och insatser samt identifiera internationella exempel på hur digital spetskompetens beskrivs i statistik och prognoser.

En omvärldsanalys har därför tagits fram, inom ramen för vårt uppdrag. Ramböll har skrivit rapporten på uppdrag av och i nära samverkan med oss. Omvärldsanalysen ska identifiera framgångsrika insatser för digital spetskompetens och relatera resultaten till svensk kontext. De länder som ingår i analysen är Singapore, Kanada, Danmark och Nederländerna.

I kartläggningen ingick att analysera de internationella insatserna utifrån dess möjligheter att införas i en svensk kontext. Det gjordes i form av en workshop i september med särskilt inbjudna experter från näringsliv och högskolesektorn. Det blev en intressant diskussion kring insatserna och deras relevans och implementerbarhet i Sverige och flera tänkvärda åsikter från workshopdeltagarna.

Rapporten kommer du kunna läsa i sin helhet i början på oktober då vi publicerar den här på vår webbplats. Den presenteras också på ett särskilt webbinarium i oktober. Exakt datum är inte klart ännu men håll utkik på vår webbsida eller i linkedingruppen för mer information.

Några röster från workshopen:

” Vi tycker de internationella initiativen som uppgraderar människor som redan har domänkunskap till att bli mer spetskompetenta är intressanta.” (Fredrik von Essen från IT& Telekomföretagen)

”Det som framför allt saknas i det svenska systemet är täta och operativa samtal mellan utbildningsanordnare och företag.” (Mattias Wiggberg från KTH)

”Det är viktigt att undersöka om de internationella initiativen är utvärderade för att synliggöra framgångsfaktorer och bättre bedöma vilka resultat de kan förväntas generera i Sverige.” (Irene Ek från Tillväxtanalys)

Några av deltagarna på workshopen som förstås hölls digitalt. Högst upp från vänster: Jonas Öhlin från UKÄ och en av projektledarna för detta uppdrag, Gustav Larsson från Ramböll, Mattias Wiggberg från KTH, Björn Flintberg från RISE, Malin Annergård från SKR, Li Ljungberg från Teknikföretagen, Diana Unander från Linnéuniversitetet, Emilia Eldh från Ramböll och Peter Gustavsson Lidman från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Längst ner i högra hörnet ser vi Josef Lannemyr från Tillväxtverket och en av projektledarna för detta uppdrag.

Kategorier Nyhet
Senast uppdaterad: 2020-10-05