Den spetskompetente

Vi har nu publicerat rapporten Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan, med underrubriken Genomlysning, definition, prognosverktyg och rekommendationer för framtida utveckling. Rapporten har författats av Jan Gulliksen, Åsa Cajander, Mattias Wiggberg och
Arnold Pears. Den presenterades för första gången på startkonferensen för regeringsuppdraget Digital spetskompetens den 28 april 2020.

Konferensen finns att ta del av i efterhand. Du finner hela sändningen tillgänglig i ett inlägg om konferensen.

Rapportens titel är enligt författarna vald för att ”belysa de många krav och förväntningar som läggs på den digitalt spetskompetente i att vara såväl högutbildad och allmänbildad, vara ansvarstagande, föränderlig och stadigt i vidareutveckling, etc”. Författarna lägger till att begreppet renässansmänniska inte ska tolkas maktstrukturellt.

Slutsatserna i denna rapport bygger på ett antal källor och vetenskapliga underlag. Forskarna har genomfört en litteraturstudie och en genomgång av statistikläget. Intervjuer och en workshop med en expertgrupp har gjorts för att bland annat förankra arbetet. Design thinking‐metodik har använts för att ta fram personas för att illustrera den föreslagna definitionen.

Enligt författarna utgör begreppsdefinitionen av flera olika kompetenser och kvalifikationer. Dessa olika faktorer, i vilken utsträckning man har flera och hur dessa vägs samman, utgör den sammanvägda digital spetskompetensen. De olika faktorerna är:

  • Kunskap – allmän bildning, breddkunskap, djupkunskap, domänkunskap
  • Färdigheter och förmågor
  • Framtidskompetenser (21st century skills)
  • Disposition och ansvarstagande
  • Rörlighet
  • Praktisk reflekterad erfarenhet

Sammanfattningsvis skriver författarna att Sverige ligger långt fram vad gäller digitalisering och är ett land med många möjligheter, men att bristen på digital spetskompetens är det kanske främsta hindret för att vi ska kunna återta positionen som bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Diskutera gärna rapporten och detta regeringsuppdrag med oss i vår grupp <Digital Spetskompetens> på LinkedIn.

Vi tackar författarna för en rapport som kommer att bli ett värdefullt bidrag i framtida diskussioner om hur den svenska kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan analyseras, förstås och stärkas. Tack också till de personer, experter och företag som låtit sig intervjuas i rapporten och medverkat i den workshop som arrangerades inom uppdraget! Rapportens författare ansvarar själva för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

Kategorier Rapporter
Senast uppdaterad: 2020-09-17