Seminarium om digital kompetens

Den 28 maj anordnade Tillväxtanalys ett seminarium kring framtidens kompetensbehov för digital strukturomvandling. Seminariet kretsade kring Tillväxtanalys ramprojekt ”Digital kompetens, hur står det till nu och framöver i utbildningssystem och näringsliv?”

På seminariet deltog Universitetskanslersämbetets generaldirektör Anders Söderholm, som bland annat tog upp hur vi inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens arbetar för att stärka kompetensförsörjningen av just digital spetskompetens.

Seminariet går att se i efterhand nedan:

Samlat material från seminariet finns här:

https://libero.tillvaxtanalys.se/index.php/s/kAnsGDJnx9X6AFp

Kategorier Event
Senast uppdaterad: 2020-06-08