Efterfrågan på IT-kompetenser

I en ny rapport diskuterar vi resultat från IT&Telekomföretagens kompetensenkät. Enkäten distribuerades i början av 2020 och besvarades av 212 arbetsgivare i huvudsak verksamma inom IT-sektorn.

Rapporten syftar till att lyfta fram resultat som är av relevans för arbetet inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. I rapporten lyfter vi bland annat fram vilka drivkrafter respondenterna ser som viktigast för kompetensförsörjningen samt vilka kompetenser som kommer efterfrågas i framtiden.

Du hittar rapporten här.

Senast uppdaterad: 2020-05-12