Startkonferensen 28 april

Den 28 april hölls en startkonferens för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Nedan går det att se sändningen i efterhand uppdelat på de fem sessioner som ingick i konferensen.

Inledning

Konferensen inleddes av Tillväxtverkets och Universitetskanslersämbetets generaldirektörer som tillsammans gav en bakgrund till regeringsuppdraget och sin syn på samarbetet mellan myndigheterna. Medverkande:

 • Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet
 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Definition av digital spetskompetens

I denna session presenterades en studie som syftar till att konkretisera hur digital spetskompetens kan definieras och analyseras. Medverkande:

 • Jan Gulliksen, professor och vice-rektor vid KTH
 • Arnold Pears, professor vid KTH
 • Mattias Wiggberg, forskare vid KTH
 • Åsa Cajander, professor vid Uppsala universitet

Panelsamtal: Hur ser behovet av digital spetskompetens ut i olika sektorer?

I denna session diskuterades hur olika samhällssektorer ser på behovet av digital spetskompetens. Medverkande:

 • Jan Gulliksen, professor KTH
 • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
 • Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Panelsamtal: Hur kan vi bygga och utveckla digital spetskompetens?

Tillsammans med utbildningsaktörer diskuterades hur tillgången på digital spetskompetens kan öka. I denna session deltog representanter för universitetssektorn, yrkeshögskola samt intensivutbildningar för it-personal. Medverkande:

 • Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet
 • Mikael Ahlström, partner Hyper Island
 • Rebecca Stenström, Head of Learning Development vid AW Academy

Regeringsuppdraget samt kommande processer i arbetet

Projektledarna för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens berättade i denna session om hur arbetet med projektet fortskrider. Medverkande:

 • Jonas Öhlin, projektledare Universitetskanslersämbetet
 • Josef Lannemyr, projektledare Tillväxtverket

Inspel från deltagare via mentimeter

Under konferensen fick deltagarna möjlighet att använda mentimenter för att ge inspel till konferenstalarna. Nedan redovisas resultaten från två av mentifrågorna.

Frågeställning: Vad förknippar du med digital spetskompetens?

Det ord som nämns flest gånger är utveckling, flexibilitet och AI. Högt kommer också termer som utveckling, innovation, effektivisering, innovation och konkurrenskraft.

Frågeställning: Vem eller vilka aktörer har störst ansvar för att öka tillgången på digital spetskompetens?

Designen på denna fråga innebar att konferensdeltagarna behövde ranka aktörerna. Alternativet ”Lärosäten” fick flest röster strax före ”Regeringen” vilket tydliggör att konferensdeltagarna ser det offentliga som den part som har det stora ansvaret för kompetensförsörjningen av digital spetskompetens framöver.

Lunchen

Den ursprungliga planen var att genomföra konferensen i ett fysiskt format, men på grund av Coronasituationen blev vi tvungna att avboka konferenslokalen. Detta skedde så pass sent att att vi inte kunde får tillbaka bokningsavgiften. Vi beslutade då att luncherna skulle tillagas och ges till någon bättre behövande. Avbokningen resulterade därför i att Södersjukhusets intensivvårdsavdelning i Stockholm fick en valborgspresent i form av 170 stycken matlådor.

Kategorier Event
Senast uppdaterad: 2020-10-02