Hej Josef!

Vem är du och vilken roll har du i detta uppdrag?

Jag är projektledare för detta uppdrag på Tillväxtverket sedan nästan 1 år. På Tillväxtverket tillhör jag enheten Kompetensförsörjning & Digitalisering. Vi på Tillväxtverket är en nationellt spridd organisation och jag utgår ifrån vårt kontor i Malmö.

Vad tycker du är intressant med detta uppdrag?

Jag har sedan länge ett stort intresse för arbetsmarknadsfrågor och att få möjlighet att jobba med näringslivets kompetensförsörjning på detta konkreta sätt och i dialog med lärosäten och näringsliv känns väldigt spännande och utmanande.  Vår förhoppning och ambition är att göra skillnad!

Vad har du på agendan just nu?

Just nu följer vi såklart coronakrisens utvecklingen noggrant och de konsekvenser detta får för näringsliv och företag. En omedelbar effekt just nu är att vi ställer om vår startkonferens till att bli helt digital. På sikt talar mycket för att förändringen av vårt samhälle i en allt mer digital riktning nu snabbas på ytterligare.

Har du läst några intressanta studier på sista tiden?

Vill rekommendera två gamla godingar i sammanhanget som ger en bra bakgrund till varför detta projekt är så viktigt:  McKinseys rapport Möjligheter för Sverige i digitaliseringens spår samt Digitaliseringsrådets En lägesbild av digital kompetens .

Har du digital spetskompetens?

Nej, verkligen inte. Som tur är kompletterar de andra projektmedarbetarna mig på den punkten.

Senast uppdaterad: 2020-04-24