Välkommen den 28 april!

Startkonferensen för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens

Datum: 28 april kl. 09:00 – 11:30
Plats: Virtuellt
Moderator: Beata Wickbom  

Vilka ämnen kommer behandlas under konferensen?
Under konferensen kommer vi diskutera begreppet digital spetskompetens tillsammans med företrädare för akademi och näringsliv. Jan Gulliksen, professor och vice-rektor på KTH, kommer att presentera en studie som syftar till att konkretisera hur digital spetskompetens kan definieras och analyseras. Tillsammans med utbildningsaktörer kommer vi även diskutera hur tillgången på digital spetskompetens kan öka. Dessutom är projektledarna för regeringsuppdraget på plats för att berätta om hur arbetet med projektet fortskrider.

Möjligheter att påverka arbetet i regeringsuppdraget
Konferensen kommer att genomföras virtuellt, men genom digitala verktyg kommer det finnas möjlighet till interaktivitet. Konferensen kommer att utgöra startskottet för Tillväxtverkets och Universitetskanslersämbetets arbete för att öka tillgången på digital spetskompetens. Vi hoppas därför få många synpunkter, åsikter och inspel till kommande steg i regeringsuppdraget.

Talare
Flera gäster kommer att delta i diskussionerna kring begreppet och tillgången på digital spetskompetens. Våra talare är:

  • Malin Cederfeldt Östberg, statssekreterare
  • Jan Gulliksen, professor KTH
  • Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
  • Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet
  • Rebecca Stenström, Head of Learning Development vid AW Academy
  • Mikael Ahlström, grundare av Hyper Island
  • Anders Söderholm, generaldirektör Universitetskanslersämbetet
  • Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Vi ser fram emot din medverkan!

Klicka här för att anmäla dig till konferensen  →

Hjälp oss sprida inbjudan genom denna flyer som vi har tagit fram. Klicka här för att ladda ner.

Kategorier Event
Senast uppdaterad: 2020-04-30