<Digital Spetskompetens>

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas i Sverige.

Läs mer om uppdraget

Startkonferensen för regeringsuppdraget

Den 28 april hölls startkonferensen för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Virtuellt så klart!

Se konferensen i efterhand

Denna webbplats handlar om regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Vi lägger löpande upp information om hur arbetet fortskrider. Vi samlar även rapporter och andra typer av analyser som kommer ligga till grund för våra kommande rekommendationer om hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan stärkas.

Om du vill veta mer om regeringsuppdraget är du välkommen att kontakta projektgruppen.

Aktuellt

Rapporter