<Digital Spetskompetens>

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas i Sverige.

Läs mer om uppdraget

Vår senaste rapport

Den senaste rapporten inom detta uppdrag är en analys av varför kvinnor är underrepresenterade inom IT-sektorn och hur det kan förändras. Fokus ligger på hur kvinnors matchning till IT-relaterade yrken kan förbättras.

Läs rapporten

Denna webbplats handlar om regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Vi lägger löpande upp information om hur arbetet fortskrider. Vi samlar även rapporter och andra typer av analyser som kommer ligga till grund för våra kommande rekommendationer om hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan stärkas.

Om du vill veta mer om regeringsuppdraget är du välkommen att kontakta projektgruppen.

Aktuellt

Rapporter