Våra preliminära förslag för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens

Se våra preliminära förslag för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Genom att presentera dessa förslag nu när det återstår 8 månader av regeringsuppdraget ger vi en möjlighet till externa aktörer att ge inspel till uppdragets fortsatta arbete under 2022.

Läs rapporten.

<Digital Spetskompetens>

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas i Sverige.

Läs mer om uppdraget

Denna webbplats handlar om regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Vi lägger löpande upp information om hur arbetet fortskrider. Vi samlar även rapporter och andra typer av analyser som kommer ligga till grund för våra kommande rekommendationer om hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan stärkas.

Om du vill veta mer om regeringsuppdraget är du välkommen att kontakta projektgruppen.

Aktuellt

Rapporter