Förbättrad kompetensförsörjning av digital spetskompetens
– satsningar för ökad tillväxt och konkurrenskraft

Nu är detta uppdrags slutrapport här. Rapportens förslag syftar till att genom en kombination av satsningar förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Förslagen omfattar satsningar på utbildnings- och forskningsmiljöer, strukturer för förbättrad samverkan mellan berörda aktörer samt utveckling av statistik- och prognosprodukter som belyser efterfrågan och tillgång på digital spetskompetens utifrån olika prognoshorisonter.

Läs rapporten.

<Digital Spetskompetens>

Regeringen har gett i uppdrag åt Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas i Sverige.

Läs mer om uppdraget

Denna webbplats handlar om regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. Vi lägger löpande upp information om hur arbetet fortskrider. Vi samlar även rapporter och andra typer av analyser som kommer ligga till grund för våra kommande rekommendationer om hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan stärkas.

Om du vill veta mer om regeringsuppdraget är du välkommen att kontakta projektgruppen.

Aktuellt

Rapporter